27 listopada 2018 r. w centrali ZUS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa„ Obywatele Ukrainy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Aspekty prawne, demograficzne, ekonomiczne i społeczne”. Jednym z najważniejszych krajów źródłowych migracji do Polski jest Ukraina. Obywatele Ukrainy przodują w statystykach wjazdów, osiedlania się, wiz, osób podejmujących w Polsce pracę, jak i studia oraz aplikujących o polskie obywatelstwo. Popularności Polski jako kraju docelowego dla Ukraińców sprzyja wiele czynników, w tym kluczowymi są bliskość geograficzna i kulturowa. Obecnie Polska jest na etapie bardzo dynamicznego rozwoju swojej polityki adresowanej do cudzoziemców, dotyczy to wymiaru prawno-instytucjonalnego, jak i doktrynalnego. Procesy migracyjne wpływają w sposób zasadniczy na wiele aspektów życia społecznego na różnych jego płaszczyznach, dotyczą jednostek, rodzin, społeczności lokalnych, jak i całego społeczeństwa. Migracje powodują zmiany w takich dziedzinach jak rynek pracy, polityka, kultura, życie rodzinne, mając tym samym wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy tak kraju wysyłającego, jak i przyjmującego, stąd naukowcy postanowili podjąć problem zmiany jakości pracy w Polsce, sytuację ekonomiczną Ukraińców, ich przedsiębiorczość w Polsce, delegowanie Ukraińców czy Uprawnienia obywateli Ukrainy do świadczeń z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Z danych ZUS wynika, że na koniec października w systemie ubezpieczeń ZUS było 570 tysięcy obcokrajowców, w tym 441 tysięcy Ukraińców. Ukraińcy coraz częściej prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Na koniec września 2018 r. było ponad 4 tysiące samozatrudnionych Ukraińców. Podczas konferencji OPZZ reprezentowane było przez dyrektora wydziału polityki społecznej Bogdana Grzybowskiego oraz przewodniczącego związku zawodowego pracowników Ukraińskich w Polsce Yurija Karyagina.

B.G.