W dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Atypowe stosunki zatrudnienia: szansa czy zagrożenie? Dialog społeczny jako narzędzie osiągania porozumienia”. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w konferencji wzięli udział: Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Renata Górna i Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej.

Zbigniew Żurek, Wiceprezes Business Centre Club, na wstępie przypomniał ustawowe zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Następnie głos zabrał dr Rafał Towalski ze Szkoły Głównej Handlowej, który nakreślił rys historyczny rozwoju atypowych stosunków zatrudnienia.

W dalszej części spotkania Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił stanowisko strony związkowej na temat atypowych stosunków pracy.  Do zagrożeń, jakie niosą ze sobą niestandardowe formy zatrudnienia, zaliczył przede wszystkim: gorsze warunki płacowe, brak stabilizacji zawodowej, niższy poziom zabezpieczenia społecznego oraz obniżenie standardów bezpieczeństwa zatrudnienia.

KD