Fundusz Solidarnościowy zwany pierwotnie Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od kilku dni jest jednym z ważniejszych tematów w dyskusji publicznej, będącej wynikiem poselskiego projektu ustawy zmieniającej charakter działalności dotychczasowego Funduszu, jak i jego finansowanie. Pomysł budzi wiele zastrzeżeń zarówno merytorycznych, jak i tych podkreślających brak dialogu społecznego oraz rzetelnych i prawdziwych konsultacji społecznych. Nowelizacja poselskiego przedłożenia dotyczy w szczególności rozszerzenia zakresu zadań Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poprzez finansowanie z jego środków nowych celów: jednorazowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia, renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, podczas zaledwie jednego posiedzenia komisji w dniu 20 listopada br. ekspresowo rozpatrzyła projekt, nie zwracając uwagi na opinie posłów opozycji czy niesłyszalny do tej pory głos środowisk pozarządowych reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami. Jako OPZZ byliśmy zauważalni w swojej opinii przedstawionej podczas posiedzenia i mocno podkreśliliśmy nasze zastrzeżenia. Dotyczyły one w szczególności: trybu prac nad projektem ustawy i braku konsultacji społecznych, mechanizmu finansowania zadań Funduszu Solidarnościowego, finansowych aspektów projektu ustawy, braku całościowego spojrzenia na system emerytalny i konieczności zapewnienia gwarancji finansowych wsparcia osób niepełnosprawnych.

Całość opinii OPZZ do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 13) – można przeczytać w linku poniżej. Warto podkreślić, że regulacja znajduje akceptację wyłącznie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pozostałe partie opozycyjne żądają odrzucenia projektu i rzetelnej debaty, włącznie z wysłuchaniem publicznym.

Obecnie projekt ustawy jest na etapie II czytania, z licznymi wnioskami mniejszości wszystkich klubów parlamentarnych, z najdalej idącym o odrzucenie nowelizacji w całości (II czytanie odbyło się 21 listopada br.).

(rg)