Liczba bezrobotnych w maju 2019 r wyniosła 906 tysięcy, a stopa bezrobocia 5,4% ( wg. BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – 666 tysięcy na koniec I kwartału i 3,9% stopa bezrobocia). Ale nie możemy zapominać, że mamy jeszcze w Polsce 81 powiatów, gdzie stopa bezrobocia jest dwucyfrowa – z rekordowym powiatem szydłowieckim, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 23%. Pomimo tego, że oprócz 16,2 miliona pracujących Polaków w naszym kraju zatrudniamy prawie 2,5 miliona cudzoziemców, to pracodawcy wciąż narzekają na brak pracowników. My w OPZZ nie podzielamy tej opinii, bowiem jak nie ma pracowników w jednym powiecie, to znaczy, że nie ma ich w innym, a jeżeli tak, to rząd powinien w ramach Funduszu Pracy tworzyć zachęty do zwiększenia mobilności naszych obywateli, a nie bezkrytycznie przyjmować cudzoziemców. Ponadto zwracamy ciągle uwagę na populację biernych zawodowo w Polsce, a liczyła ona w I kwartale 2019 r – ponad 13,3 miliona osób. Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (54,6%), a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,4%). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, a jest ich prawie 5 milionów, najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (31,9%), choroba, niepełnosprawność (25,0%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,4%) – i to są nasze zasoby pracy. Od lat OPZZ powtarza, że środki Funduszu Pracy nie powinny służyć do finansowania nowych pomysłów rządzących, ale do tworzenia zachęt do zatrudnienia. Nigdy nie zbudujemy dobrobytu w Polsce, jeżeli 45% naszych obywateli nie pracuje. Nigdy nie stworzymy godziwego systemu zabezpieczenia emerytalnego, gdy na jednego emeryta będą pracowały dwie osoby jak obecnie ma to miejsce. System emerytalny jest tak stworzony, że w dużej mierze bieżące wypłaty emerytur zapewniają składki płacone przez aktualnie pracujących. Biorąc pod uwagę m.in. starzenie się społeczeństwa, lepiej nie będzie, jeżeli rządzący nic nie zrobią z tak niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej w Polsce.

B.G.