OPZZ otrzymało odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na nasz wniosek o rzetelną informację w sprawie aktualnie wypłacanych dodatków do wynagrodzeń (dodatkowych świadczeń pieniężnych) przyznawanych zarówno na mocy poleceń Ministra Zdrowia, jak i z innych źródeł, m.in. z programu POWER (dla samorządów). O taką informację wystąpiliśmy na ostatnim posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia podkreślając, że interesują nas zarówno zasady przyznawania dodatkowych środków finansowych dla pracowników, grupy zawodowe objęte dodatkami, wysokość tych środków, jak i czas ich wypłacania.

Odpowiedź przekazana za pośrednictwem dyr. Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia nie jest dla nas satysfakcjonująca, stąd będziemy zwracać się do Ministerstwa Zdrowia o jej uszczegółowienie.

Pismo – w załączniku. Odp. NFZ na wniosek OPZZ

(rg)