W dniu 8 października 2018 r. na autonomicznym posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS kontynuowano dyskusję nad utworzeniem Funduszu Podnoszenia Kompetencji w ramach projektowanej ustawy o rynku pracy.

Jednym z poważniejszych problemów rynku pracy jest sprawa podnoszenia kompetencji pracowników. Jest to o tyle ważne, że dziś wiele branż odczuwa brak wykwalifikowanej kadry, co hamuje rozwój przedsiębiorstw. Wyjściem naprzeciw potrzebom pracodawców w tym zakresie miał być Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jednak konkurencja o środki jest tak duża, że wielu zainteresowanych nie może z nich skorzystać. Do tego cała procedura związana z przyznawaniem ich przez urzędy pracy jest na tyle skomplikowana i zniechęcająca, że nie odpowiada potrzebom pracodawców. Dlatego Lewiatan proponuje stworzenie Funduszu Podnoszenia Kompetencji, do którego miałaby trafiać część środków przekazywanych do tej pory do Funduszu Pracy. Zdaniem OPZZ projekt Lewiatana budzi wiele kontrowersji, jednak nie uchylamy się od dyskusji na temat utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji pod warunkiem proporcjonalnego zabezpieczenia środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zabezpieczenie środków na zachęcanie do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo, podniesienie wysokości zasiłków dla bezrobotnych i zawodowe kształcenie ustawiczne. Uzgodniono, że 22 października 2018 r. nastąpi skonkretyzowanie założeń tworzenia w firmach Funduszu Podnoszenia Kompetencji.

B.G.