Ponieważ realizacja Bonu Turystycznego będzie się odbywała za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – to przekazujemy kilka praktycznych wskazówek.

Bon Turystyczny polegać będzie na przyznaniu osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, tzw. 500 +, świadczenia w formie bonu o wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Prawo do dokonania płatności za pomocą bonu rozpocznie się z chwilą wejścia w życie ustawy, a wygaśnie z dniem 31 marca 2022 r.

Bon Turystyczny, zwany dalej „bonem”, będzie stanowił elektroniczny dokument potwierdzający prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie kosztów usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany.

Bony będą udostępniane w systemie teleinformatycznym. Każdy uprawniony po założeniu odpowiedniego profilu w Portalu Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie dysponował dostępem do bonu.

Osoby otrzymujące świadczenie z programu 500+ będą zobowiązane do zalogowania się w systemie teleinformatycznym i potwierdzenia bądź aktualizacji danych. Po dokonaniu tej czynności bon turystyczny zostanie aktywowany i jego numer zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do otrzymania bonu ( nie trzeba będzie posiadać tzw. profilu zaufanego – czyli podpisu elektronicznego – ponieważ ZUS będzie dysponował informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, komu dzisiaj przysługuje świadczenie wychowawcze 500 +)

System teleinformatyczny

Realizacja projektu przy wykorzystaniu istniejącego systemu teleinformatycznego umożliwi szybką realizację projektu. System teleinformatyczny ZUS znany jest już dużemu kręgowi, tak płatników, jak i ubezpieczonych, w ramach tzw. Platformy Usług Elektronicznych – PUE.

Warto zwrócić przy tym uwagę na dodatkową korzyść, jaką jest popularyzacja tego rodzaju formy komunikacji obywateli i ZUS, gdyż dodatkowym, pozytywnym skutkiem omawianego projektu będzie wykorzystywanie w przyszłości, założonych na potrzeby korzystania z bonów turystycznych profili informacyjnych na PUE, do załatwiania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Informacje dotyczące PUE ZUS. Warto już dziś założyć swój profil na PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet.

Dzięki PUE możemy : przejrzeć dane zgromadzone w ZUS, przekazać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS, umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Jak zarejestrować konto na PUE?

Chcesz założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)? Możesz to zrobić w kilku prostych krokach.

  • Wejdź na www.zus.pl i kliknij „Zarejestruj się”
  • Wybierz sposób rejestracji i wypełnij formularz.
  • Ustal hasło do konta. Login otrzymasz na e-mail podany w formularzu.
  • Potwierdź swoją tożsamość.

Możesz to zrobić na kilka sposobów.

  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP
  • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny)
  • osobiście w każdej placówce ZUS. 

Gdy wybierzemy opcję – osobiście w placówce ZUS – wystarczy udać się do ZUS z dowodem osobistym i w ciągu kilku minut otrzymamy swój profil PUE ZUS.

Bogdan Grzybowski - OPZZ