Na posiedzeniu Rady Rynku Pracy w dniu 20 listopada 2018 r. omówiono funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapoznano się z prezentacją wyników badań dotyczących Bilansu Kapitału Ludzkiego, prezentacją analiz dot. aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej, prezentacją rozwiązań wykonanych w systemach IT obszaru PSZ na potrzeby monitoringu pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP oraz omówiono wniesiony przez OPZZ problem segmentacji polskiego rynku pracy. Wg. OPZZ w obszarze ograniczenia segmentacji rynku pracy niewiele się dzieje, a rynek ten wymaga interwencji. Jak wygląda ten rynek pracy zdaniem OPZZ? Po pierwsze cechuje go segmentacja rynku pracy na ten lepszy i gorszy rynek pracy - pierwszy charakteryzuje się wysokimi zarobkami, dobrymi warunkami pracy, stabilnością i bezpieczeństwem zatrudnienia etc., zaś drugi jest jego przeciwieństwem. Niestabilność zatrudnienia - zbytnie uelastycznienie prawa pracy doprowadziło do tego, że mamy w Polsce jedną z najmniejszych ochron zatrudnienia w Europie.Czyli w Polsce najłatwiej jest zwalniać pracowników. Patologiczna skala zatrudnienia terminowego - 3,5 mln Polaków pracuje na umowach terminowych. Stanowią oni ponad 21% ogółu pracujących, co jest jednym z najwyższych odsetków w Europie (średnia w UE to 14%). Ubóstwo wśród pracujących – 1 milion 250 tysięcy z najniższym wynagrodzeniem. Patologiczne zatrudnienie w agencjach pracy tymczasowej – ponad 700 tysięcy zatrudnionych, najczęściej na najniższych wynagrodzeniach. Rosnąca skala zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych – 1,3 miliona. Zmuszanie do samozatrudnienia – 1,3 miliona. Ponad milion osób zatrudnionych w szarej strefie. Wykorzystywanie staży jako darmowej siły roboczej. Rekordowe na tle UE rozwarstwienie dochodowe w Polsce. Płace nie nadążają za wydajnością pracy. Wreszcie fatalny stan przestrzegania przepisów prawa pracy w Polsce. Zdaniem przedstawicieli OPZZ są to przesłanki, które uzasadniają interwencję na rynku pracy.

( na zdjęciu członkowie Rady Rynku Pracy – wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Bogdan Grzybowski dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ)

B.G.