Pracownikom ochrony zdrowia po raz kolejny obniżono zasiłek chorobowy do 80 proc. podstawy wymiaru.
To skandaliczna decyzja, które nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza wobec grupy zawodowej stojącej na pierwszej linii frontu w walce z COVID - 19. Dlatego OPZZ wystąpiło z apelem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o zmianę przepisów ustawowych regulujących wysokość zasiłku chorobowego dla pracowników ochrony zdrowia w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Podobna sytuacja miała miejsce w marcu br., jednak wówczas, w czasie szczytu pandemii, na wskutek protestów środowiska medycznego, w tym także OPZZ naprawiono ten ,,błąd”. Kolejna nowelizacja ustaw ,,covidowych” (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) jednoznacznie określiła, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie  przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przepis ustawowy wygasł po 180 dniach, jako mający ,,charakter nadzwyczajny i ograniczony czasowo” (komentarz Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia). Oznacza to, że obecnie, w przypadku zachorowania pracownicy medyczni otrzymują 80 proc. zasiłku chorobowego, jak pozostali pacjenci czy inne grupy zawodowe.

Środowisko pracowników ochrony zdrowia jest oburzone i upokorzone taką regulacją. Świadczenie chorobowe należne za ryzyko związane z zachorowaniem na Covid - 19 nie powinno być traktowane jako przywilej dla pracowników codziennie walczących o życie i zdrowie pacjentów i narażających się na kontakt z wirusem. Obniżenie zasiłku chorobowego pracownicy ochrony zdrowia odbierają jako ,,karę” za swoją ciężką, codzienną pracę opieki nad pacjentami zarażonymi lub mającymi kontakt z koronawirusem, czego nie można zaakceptować. 

Pismo OPZZ poniżej:

Pismo OPZZ do MZ ws. zasiłku chorobowego

(rg)