OPZZ domaga się równego traktowania płacowego pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, pracujących i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 poprzez przyznanie im dodatkowego świadczenia pieniężnego na analogicznych zasadach, jak pracownikom medycznym uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg (w załączeniu).

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U., poz. 775) – niestety podzieliło pracowników, nie tylko ze względu na czynności jakie wykonują, jak i miejsce pracy. Z ubolewaniem przyjęliśmy, że opublikowana regulacja pominęła pracowników DPS – ów, choć właśnie w tak trudnym czasie pandemii należy doceniać heroiczną pracę wszystkich pracowników, a nie konfliktować ich ze względu na miejsce zatrudnienia. OPZZ na etapie konsultacji społecznych wnosiło uwagi, by objąć zakresem rozporządzenia nie tylko pracowników medycznych, ale wszystkich pracowników podmiotów leczniczych, stacji sanitarno - epidemiologicznych i Domów Pomocy Społecznej mających styczność z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem. 

Pismo OPZZ do MRP iPS

(rg)