OPZZ przekazało do Senatu kolejne propozycje rozwiązań finansowych i organizacyjnych wspomagających system ochrony zdrowia i przeciwdziałających sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Liczymy, że w czasie prac legislacyjnych w Senacie nad uchwaloną w ubiegły czwartek tj. 22 października br. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, uchwalone prawo zostanie poprawione. Senat rozpoczyna prace dziś tj. 26 października 2020 r. w godzinach popołudniowych.

Przypomnijmy, że proces legislacyjny trwał w Sejmie… 1 dzień ! 

Pomimo wadliwości konsultacji społecznych, OPZZ przekazało w trybie ekspresowym opinię mając na uwadze zdrowotne i społeczne znaczenie ustawy. Sejm nie zmienił znacząco pierwotnego projektu, stąd przekazaliśmy dziś do Senatu kompleksową opinię wzmocnioną o dodatkowe argumenty i odpowiadającą na aktualne oczekiwania społeczne, zdrowotne i pracownicze. 

Oprócz oceny uchwalonej ustawy (opinia poniżej), OPZZ za szczególnie dziś potrzebne uznaje:

1) wprowadzenie powszechności testów diagnozujących SARS – Cov – 2 wprowadzonych dla wszystkich obywateli, bez względu na wiek i status ubezpieczenia, finansowanych ze środków publicznych, a nie z kieszeni pacjenta;

2) zwiększenie dostępności punktów diagnozujących SARS – Cov – 2;

3) obowiązkowość cotygodniowych testów, finansowanych z budżetu państwa na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

4) objęcie szczepieniami na grypę wszystkich obywateli, w pierwszej kolejności i w szczególności z grup ryzyka zdrowotnego (wiek, stan zdrowia itp.) oraz zabezpieczenie w te szczepionki polskie apteki;

5) zakup środków ochrony indywidualnej finansowanych z budżetu państwa z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej, uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem zakażenia tym wirusem oraz bieżące zaopatrywanie w nie pracowników;

6) zakup dodatkowego sprzętu medycznego, zwłaszcza wyposażenie stanowisk intensywnej terapii;

7) wprowadzenie regulacji systemowych w zakresie zwiększenia liczby izolatoriów;

8) wsparcie finansowe systemu ochrony zdrowia dodatkowymi środkami z budżetu państwa na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów chorujących na inne schorzenia niż COVID – 19;

9) przyznawanie dodatkowej, comiesięcznej dotacji z budżetu państwa dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na realizację bieżących zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapobieganiem skutkom epidemii – na czas pandemii.

Ocenę ustawy zamieszczamy w opinii poniżej: 

Opinia OPZZ Covid Zdrowie 

(rg)