Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 28 maja 2020 r. skierowało do Pani Poseł Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu, oraz do Pani Poseł Urszuli Ruseckiej, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, pismo z wnioskiem o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r. Projekt przewiduje rozwiązanie problemu niekorzystnego przeliczenia świadczeń dla ubezpieczonych, którzy w latach 2008-2012 podjęli decyzje o pobieraniu wcześniejszej emerytury bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Kobiety oczekują na  sprawiedliwość już siódmy rok, a dalsza zwłoka w uchwaleniu ustawy oznacza powiększanie rozmiaru krzywdy. Treść pisma znajduje się w załączeniu. Pismo w sprawie realizacji wyroku TK z 6 marca 2019 r.


Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ