W dniu 29 września 2020 r. przed Pałacem Prezydenckim Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zorganizowało zgromadzenie, podczas którego przypomniało Prezydentowi Andrzejowi Dudzie o jego deklaracji złożenia inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych, której do tej pory nie zrealizował. W ramach zgromadzenia przed Pałacem Prezydenckim złożyliśmy Prezydentowi petycję w sprawie emerytur stażowych, odczytaliśmy fragmenty lektury „Łysek z pokładu Idy”, a także listy do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy.

Czekamy na odpowiedź Prezydenta na naszą petycję, planując jednocześnie kolejne działania w celu wywarcia presji na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych.

OPZZ zamierza przygotować publikację – zbiór listów do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy, rozczarowanych brakiem działań na rzecz emerytur stażowych. 

Zbiór przekażemy na ręce Prezydenta w grudniu bieżącego roku, a także roześlemy do mediów. W związku z powyższym zwracamy się apelem do pracowników z długim stażem ubezpieczeniowym o wysyłanie listów do Prezydenta Andrzeja Dudy na adres e-mail Katarzyny Dudy, specjalistki ds. polityki społecznej OPZZ: duda@opzz.org.pl.

Listy powinny zawierać przede wszystkim informacje o przebiegu kariery zawodowej, wykonywanych dotychczas zawodach, przepracowanych latach pracy, wpływie długiej i ciężkiej pracy na zdrowie. Nie wymagamy podawania danych osobowych – imienia i nazwiska, autorzy mogą pozostać anonimowi. Poniżej publikujemy przykłady otrzymanych listów. 

https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/listy-rozgoryczonych-zwiazkowcow-do-prezydenta

KD, Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ