Dwudniowe szkolenie skierowane do związkowców i społecznych inspektorów pracy zorganizowane przez OPZZ we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu obyło się w dniach 28 -29 października 2021 r.

40 osobowa grupa przedstawicieli wszystkich branż organizacji członkowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych uczestniczyła w wykładach prowadzonych w formie zdalnej przez praktykujących inspektorów pracy. Bogata oferta szkoleniowa z zakresu prawnej ochrony pracy koncentrowała się wokół: przeglądu zmian w prawie pracy w latach 2019 - 2021 (w tym tych dotyczących dokumentacji pracowniczej, świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, mobbingu i dyskryminacji), zmian prawa pracy w dobie epidemii choroby COVID – 19 oraz praw i obowiązków społecznej inspekcji pracy oraz roli związków zawodowych w ocenie warunków pracy w zakładach pracy.

Wieloletnia współpraca OPZZ z Ośrodkiem Szkolenia PIP we Wrocławiu to efekt realizacji polityki prewencyjnej i szkoleniowej Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz partnerów społecznych. Programy tych szkoleń, obejmujące problematykę związaną z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i ochroną zdrowia przygotowywane są w oparciu o nasze, związkowe sugestie, tak aby skutecznie wspierać działaczy związkowych, w szczególności społecznych inspektorów pracy w pozyskiwaniu aktualnej wiedzy oraz zwiększać ich udział na rzecz poprawy warunków pracy.

Kolejne szkolenie dla OPZZ odbędzie się w przyszłym roku - miejmy nadzieję, że już w stacjonarnej formie w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. 

(rg)