Cyfrowa transformacja i opieka zdrowotna oparta na digitalizacji oraz nowe możliwości wynikające z pandemii Covid – 19 to temat dyskusji zorganizowanej przez Ambasadę Szwajcarii oraz Polsko - Szwajcarską Izbę Gospodarczą w dniu 2 grudnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia objęło patronat nad tym wydarzeniem, a OPZZ zostało zaproszone do udziału w tym spotkaniu i było reprezentowane przez Urszulę Michalską i Renatę Górną.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 pokazała światu, jak ważnym elementem dla pacjentów, ale także dla sprawnego działania całego państwa jest efektywny i dobrze zorganizowany system ochrony zdrowia. Stąd debata z udziałem przedstawicieli obu krajów koncentrowała się wokół oceny, jak oba systemy opieki zdrowotnej poradziły sobie z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19,a także, jakie nowe możliwości i szanse dla systemów ochrony zdrowia przyniosła transformacja cyfrowa, którą pandemia znacznie przyspieszyła.

Szwajcarski punkt widzenia reprezentowali m.in. przewodniczący Konferencji Dyrektorów ds. Zdrowia Kantonów w Szwajcarii, który skupił się na obecnych wyzwaniach związanych z pandemią, jakimi w perspektywie szwajcarskiej są m.in.: organizacja i logistyka, komunikacja ze społeczeństwem (np. co do zaleceń w zakresie noszenia maseczek), digitalizacja i cyfryzacja (postęp w zakresie wyzwań technicznych jak aplikacje mobilne) oraz tzw. federalizm czyli konieczność systemowego, a nie wycinkowego podejścia do opieki zdrowotnej.

Polska perspektywa koncentrowała się wokół odpowiedzi na pytanie: jak wykorzystać przyspieszony rozwój cyfryzacji po pandemii do budowy efektywnego systemu ochrony zdrowia ? Zgodziliśmy się wspólnie, że paradoksalnie, pandemia otworzyła ,,okno do digitalizacji ochrony zdrowia”, choć powinno być to uzupełnieniem a nie zastępować obecne narzędzia organizacyjne systemu. W Polsce, pomimo znacznej liczby zasobów różnego rodzaju, konieczne jest przede wszystkim inwestowanie w ludzi, personel opieki zdrowotnej. Cyfryzacja niesie za sobą także wyzwanie związane zarówno z ochroną danych osobowych i ich ilością, ale także i jakością tych danych. Jako kraj nie jesteśmy jeszcze ,,dojrzałym rynkiem” w zakresie zdrowia cyfrowego i zbierania danych, bo systemowo mamy inne problemy niż Szwajcaria, począwszy od finansowania i elastyczności rynków (systemów) opieki zdrowotnej, skończywszy na zasobach ludzkich czy dostępności do świadczeń zdrowotnych. Pandemia wyjaskrawiła te zjawiska i różnice bardzo mocno.

Wszyscy się wspólnie zgodzili, że cyfryzacja to długoterminowa ewolucja, dostarczająca zdrowia dla pacjenta. Proces ten nie może jednak być oderwany od jakościowego podejścia do pacjenta, współpracy i przewidywalności regulacji prawnych.
To przed Polską wciąż aktualne wyzwania.

(rg)