Dnia 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Sławomir Łukasiewicz, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Katarzyna Duda oraz ekspert OPZZ i członek Rady Nadzorczej ZUS Bogdan Grzybowski

Podczas posiedzenia nastąpiło podsumowanie dotychczasowego wsparcia finansowego realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach szeroko rozumianego pakietu regulacji minimalizujących negatywny wpływ COVID-19 na podmioty gospodarcze. Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wymieniła wszystkie zadania nałożone na Zakład w trakcie epidemii i podsumowała wysokość pomocy udzielonej w ramach każdego działania. ZUS był jedną z głównych instytucji publicznych, które współtworzyły i realizowały Tarczę Antykryzysową i wsparcie udzielone przez ZUS-u wyniosło 32 mld 711 mln 939 tys. zł. Liczba złożonych wniosków wyniosła natomiast 6 mln 286 tys.

Następnie omówiono bieżący stan prac podzespołu do spraw emerytur pomostowych. Członkowie podzespołu poinformowali, że pierwsze posiedzenie zakończyło się wnioskiem o potrzebie przygotowania ekspertyzy dotyczącej stosowania ustawy o emeryturach pomostowych.

Przedstawiciele OPZZ poruszyli temat warunków pracy i płacy pracowników ZUS-u, na których nałożono dodatkowe zadania w trakcie pandemii, wyrazili obawy, że jeżeli nie nastąpią zmiany systemowe, to pandemia odbije się negatywnie na wysokości emerytur osób, które rozpoczną pobieranie świadczeń za kilka lat oraz upominali się o wprowadzenie emerytur stażowych.

KD