W dniu 11 lutego 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce ""Przeróbka"" Sławomir Łukasiewicz oraz Katarzyna Duda, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia.

Podczas posiedzenia przyjęto ramowy harmonogram prac Zespołu na 2020 r. Przeprowadzono ponadto dyskusję na temat przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Przedstawiciele OPZZ opowiedzieli się przeciwko wygasającemu charakterowi emerytur pomostowych. Podkreślano potrzebę zniesienia ograniczenia, że prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Postulowano ponadto nadanie uprawnień do emerytury pomostowej, bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze, osobom spełniającym wymóg stażu pracy w szczególnych warunkach i pracy o szczególnym charakterze. Poruszono również kwestię potrzeby zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego i Gminnego do prac o szczególnym charakterze. Następne posiedzenie Zespołu, które odbędzie się w marcu, zostanie poświęcone m.in. kontynuacji debaty na temat przyszłości ustawy o emeryturach pomostowych.

KD