Ostatni rok, jak i wciąż trwająca pandemia Covid - 19 spotęgowała problemy polskich pacjentów pod względem ich dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza tych chorujących na inne schorzenia niż ,,covidowe”. Najwięcej barier dostępności występuje w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy w leczeniu szpitalnym.    W przypadku opieki specjalistycznej najczęstsze trudności wiążą się z zarejestrowaniem do poradni, dodzwonieniem się do placówki, kontynuacją leczenia bądź długim oczekiwaniem czy jakością udzielanych teleporad. Dostęp do leczenia szpitalnego to ograniczenia możliwości kontaktu z bliskimi przebywającymi w szpitalu, odmowy przyjęć do szpitala, długie oczekiwanie na planowe zabiegi. Podobnie dzieje się w przypadku profilaktyki, rehabilitacji leczniczej czy leczenia onkologicznego.

Stąd Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Ministra Zdrowia pytania o plany związane z otwarciem sektora ochrony zdrowia i przywraceniem realnej dostępności dla wszystkich pacjentów, respektując wdrożony reżim sanitarnego. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia przyznało, iż obecna sytuacja epidemiologiczna wymusza niejednokrotnie na kierownikach podmiotów prowadzących działalność leczniczą podejmowanie decyzji o tymczasowym zawieszeniu świadczeń. Jednocześnie Departament Lecznictwa wskazał, że dostępność do świadczeń zdrowotnych jest na bieżąco monitorowana i podejmowane są działania systemowe mające na celu ułatwienie świadczeniodawcom adaptację do obowiązującej sytuacji epidemiologicznej. 

Choć odpowiedź resortu na apel OPZZ nie jest zbyt precyzyjna, warto podkreślić, iż podczas konferencji prasowej (4 marca br.) w sprawie otwarcia służby zdrowia w najbliższym czasie dla chorych na inne choroby niż Covid-19 Minister Zdrowia wskazał, że ,,(...) to już jest czas, żeby przywracać normalne, standardowe leczenie tym wszystkim osobom, które mają inne schorzenia wymagające leczenia, w tym wdrożenie prawa ograniczającego teleporady”.  

Pełna treść pisma Ministerstwa Zdrowia do OPZZ – poniżej. 

MZ do OPZZ odmrażanie OZ

(rg)