Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację -  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. Kompleksowość oparta jest na rehabilitacji: zawodowej, psychologiczno - społecznej i medycznej.

Model wdrożenia i realizacja rehabilitacji kompleksowej jest możliwy dzięki systemowemu projektowi ,, Wypracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy ”, którego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, a partnerami: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.  OPZZ jest członkiem Komitetu Sterującego monitorującego realizację poszczególnych etapów projektu.

Obecnie projekt jest po etapie wyboru Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji, które będą oferowały niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi.

Ośrodki (4) są zlokalizowane w 4 tzw. makroregionach kraju.

I makroregion obejmuje województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie a Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieści się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.

II makroregion obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie a Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieści się w Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP w Nałęczowie.

III makroregion obejmuje województwa: śląski, dolnośląskie, opolskie lub lubuskie a Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieści się w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Róża” w Ustroniu.

IV makroregion obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie a Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieści się w Centrum Rehabilitacji w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego.

Szczegóły związane z projektem i jego założeniami oraz ośrodkami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy/

Prezentacja Ośrodków odbyła się na IV posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu pod przewodnictwem Doroty Habich (Zastępcy Prezes PFRON), w którym udział brała Renata Górna (Wydział Polityki Społecznej) reprezentując OPZZ. 

/rg/