,,PracoDawca Zdrowia” to nowa inicjatywa Ministerstwa Zdrowia – konkurs honorujący pracodawców, którzy dbają o zdrowie swoich pracowników. Głównym celem konkursu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory. O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które dbają o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdrażają programy promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Kapitułę konkursu, aby stać się „PracoDawcą Zdrowia” i zdobyć prestiżowy certyfikat Ministra Zdrowia należy spełnić przynajmniej 8 spośród 10 kryteriów regulaminu; m.in.: 1) promować aktywny styl życia pracowników; 2) zwalczać palenie tytoniu wśród pracowników; 3) nie pozwalać na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji; 4) wspierać badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań; 5) podejmować działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie; 6) uświadamiać pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych; 7) działać na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników; 8) wykorzystywać fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomagać aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników; 9) współfinansować lub przynajmniej aktywnie wspierać kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym; 10) chronić swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Wnioski ocenia Kapituła, do udziału w której zostali zaproszeni eksperci z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele partnerów społecznych. OPZZ również ma zaszczytne miejsce w tym gremium.

Uroczystość wręczenia pierwszej edycji certyfikatów ,,PracoDawca Zdrowia” odbyła się w Ministerstwie Zdrowia w dniu 26 lutego br.
OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski i Renata Górna, radca OPZZ.

Decyzją Kapituły nagrodzonych zostało 13 beneficjentów, którzy wykazali się ponadprzeciętną troską o zdrowie swoich pracowników.
Wśród nich znaleźli się:

1) Adamed Pharma S.A.
2) BALTIC CLINIC Sp. z o.o.
3) Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu
4) COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
5) Główny Urząd Statystyczny
6) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
7) Ministerstwo Środowiska
8) Roche Polska Sp. z o.o.
9) Sandoz Polska Sp. z o.o.
10) SITECH Sp. z o.o.
11) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
12) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie
13) Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Kolejna edycja konkursu już wkrótce.

(rg)