"Przemysł 4.0" - tak brzmiał temat konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, którego finał odbył się 10 czerwca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, organizatora konkursu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uczestniczyło w otwarciu wystawy pokonkursowej wraz z innymi partnerami instytucjonalnymi: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Co roku OPZZ jest także zapraszany do udziału w Jury konkursu oceniającego prace i wybierającego laureatów. 

Nagrodzone prace sprostały trudnej tematyce konkursu: ich autorzy przedstawili zawrotną skalę i dynamikę współczesnej rewolucji przemysłowej 4.0 oraz jej wpływ na rynek pracy. Według ekspertów w wyniku rewolucji przemysłowej nawet 800 milionów ludzi będzie musiało się przekwalifikować lub straci pracę - skurczenie się rynku pracy może dotyczyć np. pracowników administracyjnych czy wykonujących powtarzalne prace manualne. Według pesymistycznego scenariusza zmiany mogą dotknąć aż 1/5 wszystkich pracujących.

Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że rewolucja przemysłowa ma na celu usprawnienie procesu pracy i zarządzania przedsiębiorstwami oraz ułatwienie podejmowania trafnych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Powstaną też nowe miejsca pracy i nowe zawody - w szczególności będzie rosło zapotrzebowanie na umiejętności, których nie mają maszyny. Pytanie, jaki będzie pracownik zatrudniony w gospodarce przemysłu 4.0 wciąż pozostaje jednak otwarte.

OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, który podkreślił znaczenie prewencyjnej roli konkursu na plakat bezpieczeństwa oraz tematykę wystawy, stanowiącej nowe i przyszłościowe wyzwania dla świata pracy. 

(rg)  źródło: CIOP -PIB