Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP działający w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w ubiegłym tygodniu zorganizował spotkanie Zespołu ds. Oceny Kompetencji Regionalnych Ośrodków BHP, w którym uczestniczyliśmy jako przedstawiciele strony społecznej. Przedmiotem spotkania była ocena zasadności włączenia nowych ośrodków bhp do działającej Sieci Regionalnych Ośrodków BHP, mających akredytację Instytutu. W przedsięwzięciu weryfikacji tych placówek ważny był udział przedstawiciela strony klientów ośrodków szkoleniowo – doradczych, którą pełnił OPZZ.

Aktualnie w ramach Sieci Regionalnych Ośrodków BHP, którym CIOP – PIB utrzymał akredytację w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo – konsultacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy działa 12 ośrodków, zlokalizowanych po jednym w każdym województwie.

Na wykazie ośrodków znajdują się następujące placówki:

1.woj. dolnośląskie: Agencja Ochrony Pracy i Środowiska ,,BHPE" z siedzibą w Chojnowie

2.woj. wielkopolskie: ATC s.c. z siedzibą w Gostyniu

3.woj. pomorskie: Biuro Kompleksowej Obsługi Firm ,,J&J" s.c. z siedzibą w Malborku

4.woj. małopolskie: Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie

5.woj. śląskie: Centrum Szkoleniowo - Doradcze ,,LENAX'' z siedzibą w Gliwicach

6.woj. łódzkie: Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy z siedzibą w Sieradzu

7.woj. podkarpackie : Ośrodek Szkolenia, Usług BHP o P. POŻ. GOMAR z siedzibą w Jarosławiu 

8.woj. opolskie : Pro Silesia Sp. z.o.o. z siedzibą w Opolu

9.woj. świętokrzyskie : SANNORT Sp. z.o.o. z siedzibą w Sandomierzu 

10.woj. mazowieckie : Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy Twoja Bezpieczna Firma TBF s.c. z siedzibą w Warszawie 

11.woj. zachodniopomorskie: Vademecum Ochrony Pracy z siedzibą w Koszalinie

12.woj. lubelskie : Centrum Ochrony Pracy i Biznesu ,,CONSULTRIX'' z siedzibą w Lublinie 

W czasie spotkania Zespół dokonał oceny 4 kolejnych ośrodków BHP, wnioskujących o certyfikat akredytacji CIOP – PIB zlokalizowanych w województwach: podlaskim, lubuskim, warmińsko – mazurskim i kujawsko – pomorskim. Nazwy ośrodków będą znane po dokonaniu ich oficjalnej akredytacji podczas uroczystego wręczenia certyfikatów w październiku br. 

Poinformujemy o włączeniu ich do Sieci Regionalnych Ośrodków BHP.

Wiedza o ww. ośrodkach jest przydatna i praktyczna, bowiem reprezentują one najwyższy poziom wiedzy oraz szeroki zakres działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPZZ podczas posiedzenia Zespołu reprezentowała Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. 

opr. RG