Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych otrzymało odpowiedź na pismo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie niekorzystnej sytuacji matek, dla których wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalona jest na podstawie wymiaru czasu pracy obniżonego w wyniku przepisów Tarczy Antykryzysowej. Interwencja OPZZ przyniosła skutek - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało rację OPZZ, że powinno naprawić zaistniałą sytuację.

W odpowiedzi udzielonej OPZZ ministerstwo poinformowało, że przygotowało propozycję zmiany, polegającą na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy, wynikającej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zaproponowano, by powyższa zasada obowiązywała od wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych następowałoby na wniosek świadczeniobiorcy. 

Więcej informacji na ten temat w artykule Jakuba Szymczaka "'Łatanie dziurawej tarczy. Po interwencji OPZZ ministerstwo zmienia niekorzystne dla matek przepisy"':

https://oko.press/latanie-dziurawej-tarczy-po-inte...


KD

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ