W dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Komisji Kobiet związku zawodowego ÖGB z Austrii. Ze strony OPZZ w spotkaniu uczestniczyli Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski oraz Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej.

Delegatki były zainteresowane działaniami OPZZ na rzecz poprawy sytuacji pracujących kobiet. Piotr Ostrowski powiedział o tym, że hasło obecnej kadencji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to „Polska potrzebuje wyższych płac”. Do priorytetów programowych OPZZ na najbliższe lata należy wzrost wynagrodzeń pracowników w sferze budżetowej. Podkreślenia wymaga to, że branże takie, jak edukacja, ochrona zdrowia, czy opieka społeczna są silnie sfeminizowane, a więc postulat OPZZ zmierza w dużej mierze do poprawy sytuacji pracujących kobiet. OPZZ domaga się również wsparcia instytucjonalnego dla rodzin wychowujących dzieci, w tym wdrażania rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

KD


.