OPZZ przypomina o tegorocznych hasłach obchodów 28 kwietnia, promowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). Są nimi: ,,Przewidywanie, przygotowanie i reagowanie na kryzys - POSTAW NA BHP !” (MOP) oraz ,,Nowe podejście do globalności zarządzania w zdrowie i bezpieczeństwo pracy” (kampania ITUC). Aktualnym jest wciąż przesłanie z obchodów stulecia MOP z 2019 roku: ,,Bezpieczne i zdrowe warunki pracy to podstawa godnej pracy”.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zachęca rządy, organizacje, środowiska biznesowe i związki zawodowe, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracowników. Pozwoli to skuteczniej chronić ich zdrowie, a przedsiębiorstwom zapewni wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu, a także sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym kryzysom w przyszłości.

Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na prawie każdy aspekt świata pracy. Świadczą o tym dane:

- zamknięte środowiska pracy stwarzają 18,7 razy większe prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w porównaniu do środowisk otwartych
- 136 mln pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej jest narażonych na poważne ryzyko zakażenia Covid – 19 w pracy,
- 14 proc. wszystkich zakażeń nastąpiło wśród wszystkich pracowników ochrony zdrowia,
- 7 tys. zgonów pracowników ochrony zdrowia na całym świecie było prawdopodobnie skutkiem choroby Covid – 19

Obecny kryzys pokazał, jak ogromne znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia ma istnienie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. MOP zwraca uwagę na potrzebę budowania rezylientnych, czyli niezawodnych i odpornych na kryzysy systemów bhp, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Takie systemy pomogą rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19, a także umożliwią właściwe reagowanie na nagłe sytuacje – ewentualne nowe kryzysy w zakresie zdrowia publicznego, poważne wypadki przemysłowe, klęski żywiołowe czy inne nieprzewidziane wyzwania.

Niech bezpieczeństwo i higiena pracy będzie podstawowym prawem w pracy !

źródło: ILO Report: Anticipate, prepare and respond to crises. Invest Now in Resilient OSH Systems 

(rg)