Rola Społecznych Inspektorów Pracy i zakładowych organizacji związkowych w postępowaniu kontrolnym w zakładzie pracy oraz bezpieczeństwo pracy zdalnej to główne tematy zdalnego szkolenia zorganizowanego przez OPZZ 20 października br.

Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy i związkowców organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ cieszą się dużym zainteresowaniem. Centrala OPZZ organizuje posiedzenia szkoleniowe co najmniej 2 razy w roku, także w czasie pandemii, choć w zmienionej zdalnej formie. Aktywność szkoleniowa w tym obszarze spoczywa także na Okręgowych Inspektoratach Pracy, które we współpracy z organizacjami członkowskimi OPZZ bezpośrednio organizują na ich wniosek takie szkolenia. Obecnie, jesienne szkolenie dla SIP i związkowców zorganizowaliśmy w trybie zdalnym dla ponad 120 osobowej grupy związkowców i SIP – owców. Osobiście, w siedzibie OPZZ gościliśmy wykładowców: inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie – Pana nadinspektora pracy Józefa Fijołka i starszego inspektora pracy Panią Sylwię Sarońską -Pająk.

Tematyka szkolenia koncentrowała się wokół praktycznych aspektów postępowania kontrolnego w zakładzie pracy z uwzględnieniem pandemii Covid – 19, z akcentowaniem współpracy inspektora pracy z zakładowym społecznym inspektorem pracy i zakładową organizacją związkową w czasie postepowania kontrolnego. Poruszano rozpatrywanie i tryb skarg pracowniczych. Podkreślano znaczącą rolę Społecznej Inspekcji Pracy w przestrzeganiu bezpieczeństwa pracy i prawa pracy, funkcjonowania SIP w zakładzie pracy, zwłaszcza w kontekście ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Praca zdalna i jej aspekty prawne w obszarze bezpieczeństwa pracy był tematem dopełniającym wykład.

Szkolenie koordynował wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. 

(rg)