Minister Zdrowia rozważy możliwość wprowadzenia nowelizacji przepisów ustawowych odnoszących się do składu rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia członków zgłaszanych przez związki zawodowe, przy przygotowywaniu kolejnych zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tak brzmi odpowiedź Ministra Zdrowia skierowana do OPZZ oraz pozostałych central związkowych w dniu dzisiejszym.

Konieczność podjęcia inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie to wspólny postulat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ ,,Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, skierowany 25 marca br. do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Pismo z Ministerstwa Zdrowia precyzuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, Ministerstwo Zdrowia w znacznej mierze zaangażowane jest w walkę z pandemią i w tym zakresie podejmowane są główne inicjatywy ustawodawcze. Zielone światło dla poprawienia złego prawa, a nie jego dalsze cementowanie, pojawi się z pewnością już niedługo, podczas wprowadzenia kolejnych zmian do ustawy o świadczeniach.

Szczegóły konkretnych postulatów związkowych opisaliśmy wcześniej – przypominamy je w załączonym linku:

tps://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczn... 

(rg)