Uporządkowanie stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych to nowe wyzwanie, przed jakim stanął Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia. Posiedzenie zespołu 17 czerwca br. poświęcone było analizie taryfikatora stanowiskowego dla pracowników ochrony zdrowia, regulowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

To ważny akt prawny obecnie wymagający znaczącej korekty, zarówno pod kątem dostosowania wymagań kwalifikacyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy do zmieniającego się dynamicznie rynku pracy w ochronie zdrowia (nowe zawody, stare nazewnictwo), jak i wymagań systemu kształcenia kadr medycznych, zmieniającego się zwłaszcza w ostatnich latach. Nowelizacja taryfikatora ma także ścisły związek z uchwaloną kilka dni temu nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – jest on bowiem brany pod uwagę przy interpretacji poszczególnych stanowisk pracy. 

Branżowe organizacje członkowskie OPZZ zgłosiły uwagi do tabeli stanowisk, odnosząc się do głównie do wybranych grup zawodowych np. diagnostów laboratoryjnych. OPZZ wskazało za konieczne dostosowanie ww. rozporządzenia do stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w inspekcji sanitarnej w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych. Dyskutowano także o ewentualnym zmniejszeniu liczby stanowisk - obecnie jest ich niemal 230.

Konsultacje taryfikatora potrwają do 30 czerwca br.

OPZZ reprezentowali członkowie Trójstronnego Zespołu (Urszula Michalska i Tomasz Dybek) oraz eksperci reprezentujący organizacje członkowskie diagnostów laboratoryjnych, psychologów i branżę uzdrowiskową. 

(rg)