W 2016 roku ZUS utworzył platformę wymiany opinii, pomysłów i inicjatyw na temat problemów rynku pracy i ubezpieczeń społecznych – Forum Współpracy. Na każdym spotkaniu omawiany jest jeden wiodący problem. Dotychczas omawiane były m.in. problemy outsourcingu pracowniczego, ujednolicenie i uproszczenie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oraz kwestie emerytury obywatelskiej. W dniu 14 września 2018 r. na V Forum Współpracy – wiodącym tematem był : „Między kosztami pracy a ochroną ubezpieczeniową: perspektywa przedsiębiorców i dylemat państwa”. Ze strony OPZZ udział w Forum wzięli: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski. Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania: dlaczego przedsiębiorcy powinni płacić niskie składki?; jak zrobić by uszczelnić system ?; jak zrobić, aby było dobrze dla małych i średnich przedsiębiorstw ?. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę, że system ubezpieczeń społecznych nie może być traktowany na zasadach działalności gospodarczej, że jest on od stu lat uznawany za istotny element solidaryzmu społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem OPZZ trudno utrzymać system przy tak niskim współczynniku aktywności zawodowej jaki mamy w Polsce. Zdaniem OPZZ koniecznością jest uszczelnienie systemu i opłacanie składek od wszystkich dochodów z pracy. Zwróciliśmy uwagę na niską świadomość społeczeństwa, w jaki sposób wyliczane są obecnie emerytury, że potrzebne są działania zwiększające tę świadomość. Jednym z tych działań może być inicjatywa OPZZ wprowadzenia dodatkowej możliwości skorzystania z prawa do emerytury, opartej o element świadomościowy – czyli emerytury stażowe, 35 lat kobieta, 40 lat mężczyzna ( będziesz pracować legalnie, systematycznie opłacając składki, będziesz miał możliwość skorzystania z prawa do emerytury, po przepracowaniu określonego stażu pracy). OPZZ uważa, że system ten znacznie zwiększy zainteresowanie pracowników do wykonywania pracy rejestrowanej oraz przyczyni się do zmniejszenia skali zatrudnienia w szarej strefie. W obecnym systemie emerytalnym, opartym o system zdefiniowanej składki, wiek emerytalny ma mniejsze znaczenie niż okres opłacania składki.

B.G