3 grudnia 2018 r. w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe - Długoterminowe oszczędzanie Polaków, rola partnerów społecznych i rynku kapitałowego w procesie zmiany”. Organizatorami konferencji byli GPW oraz Fundacja GPW, patronat merytoryczny objął Polski Fundusz Rozwoju. Podczas spotkania paneliści omawiali najważniejsze zagadnienia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi. Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przedstawił korzystne założenia długoterminowego oszczędzania Polaków. Przedstawiciele partnerów społecznych odpowiadali na pytania: w jaki sposób uzyskać wysoki poziom uczestnictwa w nowo utworzonych PPK?, a także odnosząc się do współpracy partnerów społecznych na terenie zakładów pracy, mówili o czynnikach wspierających i możliwych ograniczeniach. OPZZ podczas konferencji reprezentował Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej, który podkreślił, że już dawno omawiany akt prawny nie budził tak skrajnych emocji – od totalnej krytyki, po bezkrytyczne popieranie. Zdaniem przedstawiciela OPZZ wysoki poziom uczestnictwa w PPK będzie trudno uzyskać, ponieważ oszczędzanie na cele emerytalne zostało mocno nadszarpnięte. Po raz pierwszy w momencie reformy systemu emerytalnego w 1999 r, która dała możliwość obcięcia emerytur o połowę. I po raz drugi, związany z II filarem emerytalnym, który miał przynieść niebagatelne środki dla przyszłych emerytów, a okazało się, że władza zagrabiła II filar. Zdaniem OPZZ, to czego ludzie potrzebują, to sprawnie funkcjonujący, publiczny system emerytalny, oparty na solidarności międzypokoleniowej. Jest to najtańszy, najłatwiej dostosowalny i najbardziej sprawiedliwy system zapewniający starym ludziom środki do życia. Ale nie można też dostrzegać, że PPK ma pewne plusy. Warto podkreślić, że PPK jest programem oszczędnościowym. Nie ma nic wspólnego z systemem ubezpieczeń społecznych ani żadnym systemem podatkowym. Nie jest również polisą ubezpieczeniową. To prywatne środki, oszczędzane przez pracownika z udziałem pracodawcy i państwa, które będą dodatkowym kapitałem dostępnym w całości po osiągnięciu 60. roku życia. Gromadzenie oszczędności w PPK jest dobrowolne i opłacalne. Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tyle, ile odłożyliśmy z naszego wynagrodzenia. Znacznie korzystniej jest w PPK. W uproszczeniu: do każdych pięćdziesięciu złotych odłożonych przez pracownika drugie pięćdziesiąt złotych co miesiąc dokłada pracodawca, a Państwo dodaje dopłatę roczną. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim koncie PPK gromadzi dwukrotnie wyższą kwotę, która na bieżąco ma być profesjonalnie inwestowana.

B.G.