Główny Urząd Statystyczny ogłosił tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablica ta stanowić będzie podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Według nowej tabeli kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat przeżyje około 20 i pół roku, czyli o 13,8 miesięcy krócej niż według poprzedniej tablicy. Z kolei mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 65 lat przeżyje około 17 lat, czyli o 13,3 miesięcy krócej niż według poprzedniej tablicy.

Wysokość emerytury oblicza się dzieląc podstawę obliczenia emerytury (kapitał emerytalny) przez średnie dalsze trwanie życia. Im średnie dalsze trwanie życia krótsze, tym lepiej dla osób przechodzących na emeryturę i odwrotnie – im dalsze trwanie życia dłuższe, tym gorzej, gdyż obliczone świadczenie emerytalne niższe.

W związku z pandemią i skalą zgonów osób starszych, jakie miały miejsce w 2020 r., ogłoszona przez GUS tablica wskazuje na skrócenie się średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Sytuacja jest korzystna dla osób, które zgłoszą wnioski o emeryturę w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. W przyszłych latach będziemy jednak obserwowali duży wzrost średniego dalszego trwania życia.  Jeżeli nie nastąpią zmiany systemowe, to pandemia odbije się negatywnie na wysokości emerytur osób, które rozpoczną pobieranie świadczeń za kilka lat.


POBIERZ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

KD