Kwiecień do szczególny miesiąc dla bezpieczeństwa pracy.

Pracownicy upamiętniają Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych nazywany w Polsce Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przypadający corocznie 28 kwietnia.

To szczególna okazja do oceny działań poprawiających stan bezpieczeństwa w pracy i do podejmowania szeregu inicjatyw związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy. Apelujemy do naszych organizacji członkowskich o podobne działania w swoim środowisku i zwracamy uwagę, że poprawa warunków pracy to niezmienny od lat, nasz związkowy priorytet.

W związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dzięki uprzejmości Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, w OPZZ zorganizowaliśmy piękną wystawę plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa pracy. To plakaty będące w zasobach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB pokazujące różne aspekty bezpiecznej pracy.

Centralny Instytut Ochrony Pracy od 1997 roku organizuje konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną człowieka w środowisku pracy. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących tematykę BHP we współczesnej formie. Współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych – jako OPZZ także mamy zaszczyt być członkami komisji konkursowej. Dotychczas zorganizowano 27 edycji konkursu poświęcone zagadnieniom: Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop Hałasowi, Młodzi pracownicy - bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura Pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50 +, Stres XXI wieku i Komputerowy świat, Praca a czas wolny, Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bezpiecznie od początku, Biuro.

Wystawę można oglądać w holu głównym budynku centrali OPZZ w Warszawie, przy ul. Kopernika 36 /40, w dniach 24 kwietnia – 30 kwietnia.

Większość plakatów nawiązuje tematyką do XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy ,,Biuro”.

Biuro to ważny temat na plakat.

,,Z pozoru praca biurowa jest najbezpieczniejsza, a jednak bardzo silnie wpływa na zdrowie i jakość życia pracowników. Dla komfortu takiej pracy znaczenie mają zarówno czynniki fizyczne: oświetlenie, jakość powietrza czy temperatura i poziom wilgotności, jak i psychiczne, związane z pracą w zespole. Napięcia nerwowe wywołujące stres, zaburzone stosunki międzyludzkie w pracy czy sytuacje konfliktowe odbijają się na zdrowiu pracowników. Długotrwała pozycja siedząca i związane z nią statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców prowadzą do dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Pracujący w domowych biurach za niezależność od „stacjonarnego” pracodawcy i brak sztywnych godzin pracy płacą często konfliktami rodzinnymi i poczuciem izolacji od innych ludzi, co sprawia, że praca w takim systemie staje się także uciążliwa Całokształt wymienionych warunków pracy biurowej może prowadzić do nadmiernego przeciążenia organizmu, osłabienia sprawności intelektualnej i wielu schorzeń. We współczesnym biurze jak w lustrze odbijają się więc wszystkie zmiany zachodzące we współczesnym świecie pracy, zarówno te, które sprzyjają rozwojowi człowieka, jak i te, które są dla niego zagrożeniem” (źródło: CIOP – PIB). Większość plakatów jakie gościmy w holu głównym OPZZ ma związek z problematyką bhp na stanowiskach pracy biurowej.

Dla osób, które nie mogą osobiście zobaczyć plakatów z edycji BIURO - zachęcamy do ich obejrzenia na stronie internetowej CIOP – PIB w katalogu – link:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/86282/Katal...

Kompleksowa informacja o problematyce bezpieczeństwa pracy zawartej w plakatach w linku poniżej:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/...

oprac. RG