Regionalne Forum BHP to coroczna inicjatywa Regionalnego Forum Wymiany Informacji i BHP Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) dla przedstawicieli związków zawodowych z krajów bałtyckich i członkowskich UE z Europy Środkowej. Tak było i w tym roku - zdalna forma spotkania nie przeszkodziła w zachowaniu ciągłości wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji w zakresie bhp, pomimo przeszkód, jakie stwarza pandemia. 

Seminarium z zakresu profilaktyki zagrożeń w miejscu pracy w czasie pandemii odbyło się 24 listopada br. OPZZ zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu i było reprezentowane przez  6 przedstawicieli, członków Komisji Ochrony Pracy OPZZ.  

Celem spotkania było zapewnienie uczestnikom możliwości porównania krajowych doświadczeń dotyczących najskuteczniejszej profilaktyki w miejscu pracy w czasie pandemii , a także wyposażenie uczestników w wiedzę na temat toczącej się w państwach członkowskich UE debaty na temat uznania Covid-19 za chorobę zawodową. Rozmawialiśmy także na temat systemów i skuteczności egzekwowania przepisów bhp w różnych państwach członkowskich.

Podczas seminarium prowadzonym przez Viktora Kempę (ETUI, Bruksela) przedstawiono belgijski przykład dobrej praktyki, jakim jest przewodnik partnerów społecznych w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w pracy oraz czeskie podejście do profilaktyki Covid-19 z punktu widzenia lekarzy medycyny pracy. Dyskutowaliśmy nad zagrożeniami psychospołecznymi w pracy w dobie koronawirusa i zasadności uznania Covid-19 za chorobę zawodową.

Najważniejszą częścią seminarium była Debata Okrągłego Stołu, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych z Czech, Litwy, Węgier, Estonii, Polski i Słowacji. Podczas debaty zostały przedstawione raporty krajowe z działalności i aktywności związków zawodowych w reakcji na aktualną sytuację, w szczególności w zakresie bhp. Każdy ze związków przedstawił główne krajowe działania związkowe w profilaktyce koronawirusa wraz z oceną wpływu pandemii na strategie związkowe i krajowe priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa pracy; polski raport został przedstawiony przez Renatę Górną z centrali OPZZ. 

Na zakończenie dyskutowaliśmy o przyszłości współpracy regionalnej w zakresie problematyki bhp i zdrowia w pracy.

(rg)