Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygląda się sytuacji pracowników w tym trudnym dla wszystkich okresie. Pracowniku pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa zmusić Cię do urlopu bezpłatnego. Może zaproponować takie rozwiązanie, ale pracownik nie musi z tego korzystać.

Aktualnie zamknięte są placówki oświatowe do 25 marca. Termin ten najprawdopodobniej zostanie wydłużony. Wielu pracowników będzie musiało zostać w domu kolejne dni, a nawet tygodnie. Pracownik może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, czy też pracy zdalnej. Niektórzy pracownicy wykorzystują w tym okresie zaległy lub bieżący urlop wypoczynkowy. Co w sytuacji gdy przerwa będzie tak długa, że nie wystarczy pracownikowi urlopu? Czy pracodawca może w tym okresie zmusić pracownika do urlopu bezpłatnego?

Pracodawcy nie mają prawa zmusić pracownika do korzystania z urlopu bezpłatnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

Pamiętać należy, że podczas urlopu bezpłatnego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe, nie przysługuje więc prawo         do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.

mp