Sektor lotniczy to kolejna branża gospodarki, w której działające przedsiębiorstwa przeżywają trudności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Zamrożenie gospodarki wpłynęło negatywnie na międzynarodowe i europejskie lotnictwo pogarszając kondycję przedsiębiorstw działających w sektorze lotniczym. Choć porty lotnicze odnotowały znaczny spadek ruchu lotniczego, to muszą jednak cały czas ponosić koszty wynikające m.in. z konieczności utrzymania gotowości operacyjnej.

W szczególnej sytuacji jest Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., który znalazł się w trudnym położeniu ekonomicznym także w związku z wysokimi kosztami odszkodowań, jakie zobowiązany jest wypłacać mieszkańcom okolicy z tytułu wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. jest nie tylko ważnym punktem komunikacyjnym dla regionu, pełni też funkcje o znaczeniu strategicznym dla kraju. Stąd dziś odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, na którym zostanie przedyskutowana sytuacja tego Portu.

Niezależnie od tego OPZZ zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie systemowych działań prowadzących do poprawy kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność a przez to do utrzymania miejsc pracy.

W ocenie OPZZ, zasadne jest przyjęcie szeregu rozwiązań celem poprawy sytuacji w sektorze lotniczym i odbudowywania potencjału tego sektora, w tym warunków działalności gospodarczej portów lotniczych - na wzór przyjętych przez rząd dla branży turystycznej. Od tego zależne jest utrzymanie potencjału sektora a przez to miejsc pracy zatrudnionych w nim pracowników.

Uważamy, że jednym z elementów działań państwa powinno być uregulowanie kwestii nadmiernych obciążeń portów lotniczych związanych z obowiązkiem wypłat odszkodowań z tytułu wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. Pozwoli to na poprawę płynności finansowej tych przedsiębiorstw. Rząd powinien także zwiększyć aktywność na poziomie Unii Europejskiej, w rezultacie której będzie możliwe uruchomienie publicznego wsparcia dla sektora transportu lotniczego na rzecz złagodzenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii.

(KP)