Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało w Warszawie prezentację dokumentu pt. Sprawozdanie krajowe: Polska 2020 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dokument Sprawozdanie krajowe: Polska 2020 przygotowywany jest w ramach zarządzania gospodarczego w UE zwanego Semestrem Europejskim i zawiera prezentację sytuacji gospodarczej w danym kraju oraz społecznych aspektów mających wpływ na wzrost gospodarczy.

W prezentacjach przedstawicieli Komisji Europejskiej i w dyskusji największą uwagę poświęcono takim tematom jak zarządzanie finansami publicznymi i deficytem w kontekście omijania reguły wydatkowej, kondycji rynku pracy i wzywaniom związanym ze starzeniem się ludności i barkiem polityki migracyjne a także sprawom związanym z praworządnością i niską jakością konsultacji społecznych. Mówiono także o niskim poziomie inwestycji i potrzebie wzrostu nakładów na badania i rozwój w związku z koniecznością wzrostu innowacyjności gospodarki. Odrębna część spotkania została przeznaczona na omówienie zagadnienie transformacji klimatycznej UE w związku z Komunikatem Komisji „Europejski Zielony Ład” i ustanowieniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Stanowisko Polski wobec przedstawianych przez Komisję Europejską zagadnień prezentowali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, jednak w swoich ocenach byli powściągliwi, zwłaszcza w części dotyczącej sprawiedliwej transformacji. Nie negując potrzeby działań na rzecz klimatu, wskazywali na wyzwania związane z miksem energetycznym Polski, wysokimi kosztami procesu transformacji i stosunkowo krótkim czasem na przekształcenie gospodarki.

W dyskusji brali udział partnerzy społeczni oraz przedstawiciele samorządów, którzy wskazywali na potrzebę szybkiego określenia jasnych kierunków działań rządu w sprawie polityki klimatycznej oraz wydatkowania środków unijnych na działania transformujące regiony bezpośrednio w samorządach. W spotkaniu z Komisją uczestniczyli Norbert Kusiak i Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

Z dokumentem KE można zapoznać się tutaj https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-eu...

Uwagi do dokumentu można kierować na adres: pietrzak@opzz.org.pl.

(KP)