12 stycznia br. odbyło się autonomiczne spotkanie strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w trakcie którego omówiono odpowiedź wiceministra finansów Piotra Patkowskiego na postulaty zgłoszone przez związkowców i pracodawców do prac nad umową społeczną. Ponownie przedyskutowano propozycje tematyczne rekomendowane przez poszczególne organizacje oraz podjęto próbę wskazania trzech tematów, które staną się przedmiotom dalszych negocjacji. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane przy udziale strony rządowej w dniu 14 stycznia. Dzień wcześniej odbyło się spotkanie strony związkowej, która w trakcie rozmów osiągnęła konsensus dotyczący kluczowych postulatów, które powinny być negocjowane w RDS w ramach prac nad umową społeczną.

W pracach wzięli udział: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)