Związki zawodowe reprezentujące pracowników sektora obronnego, które zrzeszone są w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych sygnalizują zaniepokojenie niekorzystną sytuacją organizacyjną i ekonomiczną Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA a także brakiem efektywnego dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Działania na rzecz poprawy kondycji sektora obronnego podejmuje przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, Stanisław Janas, który przedstawił bieżącą informację w tej sprawie m.in. na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Biorąc pod uwagę te informację oraz znaczenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA dla obronności państwa i kondycji przemysłu kraju Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy kondycji przedmiotowej spółki oraz jakości dialogu społecznego realizowanego w sektorze obronnym.

Polska Grupa Zbrojeniowa SA jest jednym z większych koncernów obronnych w Europie. Jej działalność powinna wzmacniać potencjał obronny kraju oraz, poprzez inwestycje oraz nakłady na działalność badawczą, wpływać na innowacyjność gospodarki. Tymczasem kondycja ekonomiczna Grupy jest trudna, według związków zawodowych także w wyniku niekorzystnych decyzji finansowych i organizacyjnych podejmowanych w ramach Grupy, które powodują erozję potencjału rozwojowego spółek do niej należących jak również polityki kadrowej polegającej na zatrudnianiu osób nie posiadających doświadczenia w branży obronnej i rotacji kadry zarządzającej. Pracownicy obawiają się w związku z tym o przyszłe zamówienia na produkty Grupy a przez to o utrzymanie ich miejsc pracy. Bieżąca sytuacja koncernu stawie wręcz pod wątpliwość celowość trwania Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA w obecnym kształcie.

Mimo, że związki zawodowe przedstawiały w ostatnim czasie na Zespole Trójstronnym ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych propozycje rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA oraz uchwalenia przez rząd strategii rozwoju polskiego przemysłu obronnego, ich postulaty nie mogą doczekać się realizacji. Dlatego w ocenie OPZZ konieczne są działania Premiera, które poprawią skuteczność nadzoru właścicielskiego nad Grupą i jakość dialogu społecznego. OPZZ zadeklarowało także gotowość do dialogu w sprawie przyszłości sektora obronnego kraju.

(KP)