Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. będzie wynosić 2 800 zł brutto (w 2020 r. - 2 600 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 18,30 zł (w 2020 r. - 17 zł). Płaca minimalna wzrośnie zatem o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku i - jeśli sprawdzą się rządowe szacunki - będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

W praktyce oznacza to, że pracownicy zarabiający płacę minimalną będą w 2021 r. otrzymywać netto o 141 zł więcej niż w 2020 roku a ich wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2062 zł netto. Biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania i potrzebę stymulowania odbudowy wzrostu gospodarczego w kolejnym roku po spowolnieniu wynikającym, między innymi, z wystąpienia pandemii COVID-19 ten poziom płacy minimalnej jest niewystarczający, co OPZZ sygnalizowało już w lipcu br.

Przypomnijmy, że rząd wycofał się ze swojej obietnicy podwyższenia płacy minimalnej obowiązującej w 2021 r. do poziomu 3000 zł i ustalił ją na poziomie 2800 zł. OPZZ postulowało o podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2021 rok o 19,2% do poziomu 3100 zł, co zapewniłoby pracownikom wzrost płacy netto o 353 zł, a ich wynagrodzenie wynosiłoby 2273 zł netto. Argumenty ekonomiczne i społeczne popierające propozycję OPZZ nie znalazły jednak akceptacji rządu choć należy wskazać, że płaca minimalna została ustanowiona na poziomie wyższym od ustawowy, który gwarantował wzrost płacy minimalnej do poziomu 2716,10 zł. Działania na rzecz szybszego wzrostu płacy minimalnej, które podejmuje OPZZ w ramach realizacji Programu OPZZ na lata 2018-2022 przynoszą zatem korzystne dla pracowników efekty.

(KP)