Komisja Europejska przedstawiła podatkowe instrumenty realizacji strategii dotyczącej szczepionek przeciwko COVID‑19. Proponowane podejście ma na celu zapewnienie powszechnego i przystępnego cenowo dostępu do szczepień przeciwko koronawirusowi oraz leczenia i testów na obecność koronawirusa.

Unia Europejska będzie urzeczywistniać swoją strategię dotyczącą szczepionek przeciwko COVID‑19 na dwa sposoby. Po pierwsze, zamierza zabezpieczyć wystarczającą produkcję szczepionek w UE. Po drugie, chce wykorzystać istniejące narzędzia regulacyjne, finansowe i doradcze, będące w jej dyspozycji.

W ramach drugiego instrumentu Komisja Europejska proponuje zmiany w dyrektywie Rady 2006/112/WE (dyrektywie VAT) i tymczasowe zwolnienie z prawem do odliczenia VAT dostaw szczepionek przeciwko COVID‑19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby oraz usług ściśle powiązanych z takimi szczepionkami i wyrobami z podatku od wartości dodanej (VAT), jak również ustanowienie prawa stosowania obniżonej stawki podatku VAT do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku COVID‑19 oraz ściśle powiązanych usług.

OPZZ w piśmie do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej poparło strategię Unii Europejskiej i zwróciło się z wnioskiem o podjęcie wszelkich działań, aby propozycje Komisji Europejskiej jak najszybciej weszły w życie. Obecna sytuacja wymaga bowiem nadzwyczajnych działań. Wyraźnie widać, że pandemia koronawirusa niesie za sobą dalekosiężne skutki społeczno-ekonomiczne, które zagrażają nie tylko funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstw, ale także zdrowiu i życiu pracowników oraz ich rodzin. Ograniczenie do minimum negatywnych społeczno-gospodarczych skutków COVID-19 nie będzie jednak możliwe bez wynalezienia skutecznej i bezpiecznej szczepionki przeciwko COVID‑19, która ułatwi kontrolowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID‑19 i zmniejszy śmiertelność. Niestety nie ma gwarancji, że taka szczepionka będzie wkrótce dostępna, dlatego działania Komisji Europejskiej na rzecz podatkowego wsparcia diagnostyki in vitro w kierunku COVID‑19 mają zasadnicze znaczenie; podobnie jak zapewnienie – na jak najwcześniejszym etapie – przystępnego cenowo dostępu do dostaw tych szczepionek i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dla wszystkich obywateli UE. Jest to zasadniczym warunkiem przywrócenia w pełni działalności społecznej i gospodarczej w najbliższym czasie.

W ocenie OPZZ kraje członkowskie UE powinny zrobić wszystko, aby skutki kryzysu spowodowanego przez pandemię koronowirusa były jak najmniej dotkliwe dla obywateli, gospodarki i miejsc pracy oraz przyniosły korzyści mieszkańcom UE w postaci przystępnego cenowo dostępu do szczepień przeciwko koronawirusowi.

(nq)