W okresie pandemii COVID-19 wyraźnie widać coraz większą mobilizację, ofiarność i poświęcenie Polek i Polaków oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Także OPZZ aktywnie włączyło się w działania minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19. Epidemia koronawirusa nie spowodowała zaprzestania naszej działalności, a wręcz przeciwnie - organizacje związkowe OPZZ zintensyfikowały swoje działania, włączając się w dialog społeczny i uczestnicząc w podejmowaniu kluczowych dla firm decyzji. W ramach swojej działalności związki zawodowe prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną. Planują ponadto zwiększenie zakresu pomocy materialnej i finansowej udzielanej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wsparcia osób, które utracą pracę i osób z niepełnosprawnościami. Uważamy, że organizacje związkowe prowadząc działalność społecznie użyteczną i realizując ważne cele społeczne powinny móc liczyć na pomoc państwa, dlatego rząd powinien objąć je działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej.

Efektywność pomocy udzielanej przez związki zawodowe zależy nie tylko od zaangażowania pracujących i ich kompetencji, ale również od stabilnych podstaw finansowania działalności związkowej, z której środki można przeznaczyć m. in. na pomoc potrzebującym. W dużej mierze zależy to od samych związków zawodowych, ale nie tylko. Nie do przecenienia jest rola państwa, które powinno w większym stopniu wspierać działalność organizacji związkowych, podobnie jak robią to inne kraje Unii Europejskiej. Dlatego OPZZ wystąpiło do premiera, aby w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzić przepisy, które umożliwią podatnikowi odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym składki opłaconej na rzecz związku zawodowego lub też ustanowienie innego rozwiązania pozwalającego osiągnąć podobny skutek.

(nq)