Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS spotkał się 5 stycznia br. na pierwszym w tym roku posiedzeniu, aby przeprowadzić dyskusję na temat postulatów organizacji pracowników i organizacji pracodawców do prac nad umową społeczną. 

W trakcie dyskusji członkowie Zespołu zaprezentowali zgłoszone przez poszczególne organizacje postulaty oraz wskazali na instrumenty służące ich realizacji. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się m.in. płaca minimalna, zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa podatkowego i gospodarczego, zmiana konstrukcji systemu opodatkowania pracy, zwiększenie efektywności usług publicznych, motywacyjny system wynagradzania urzędników, zmniejszenie obciążeń podatkowych pracowników o niskich dochodach, wypracowanie instrumentów służących wydłużeniu aktywności zawodowej. OPZZ zgłosiło postulat dyskusji na temat klina podatkowego, powiązania wynagrodzeń w sferze budżetowej z PKB, kształtowania płac u przedsiębiorców oraz odliczenia składki związkowej od podatku. Złożyło także wniosek o odniesienie się przez stronę rządową do zgłoszonych przez partnerów społecznych postulatów oraz zaprezentowania własnych oczekiwań tematycznych w zakresie umowy społecznej. 

Pomimo próby nie udało się osiągnąć kompromisu odnośnie do punktów, które powinny być przedmiotem dyskusji. Prace będą kontynuowane na posiedzeniu w dniu 12 stycznia br. W pracach Zespołu wzięli udział: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.


(nq)