Na zgłoszenie wniosku o przyznanie emerytury powszechnej do ZUS jest tylko 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W dniu 10 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W poprzednich artykułach, które ukazały się na stronie OPZZ, informowaliśmy na bieżąco o pracach nad projektem ustawy, a po jej uchwaleniu, o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wyższą emeryturę. Przypominamy, że osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które nie wystąpiły o emeryturą powszechną, jeżeli chcą skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie powinny zgłaszać wnioski o przejście na emeryturę powszechną do ZUS w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Z kolei osoby, których emerytura została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur nie muszą składać żadnego wniosku, gdyż w ich przypadku ponowne ustalenie wysokości emerytury nastąpi z urzędu. Należy pamiętać również, że choć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. dotyczył tylko kobiet z rocznika 1953, to z regulacji ustawowych skorzystają także mężczyźni. 

MK