Rząd przedstawił nowe propozycje programowe. Mateusz Morawiecki poinformował, że planuje obniżyć podatek CIT dla małych przedsiębiorstw z 15% do 9% procent. 

Wcześniej premier obiecał też, że Polska stanie się jedną wielką strefą ekonomiczną, a do tego przeforsował wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej dla podmiotów o przychodzie do połowy płacy minimalnej miesięcznie. Rząd mówił też niedawno o wydłużeniu do 3 lat obniżonych składek ZUS. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również wprowadzenie niższej, proporcjonalnej do wynagrodzenia składki na ZUS dla przedsiębiorców. Obniżona składka miałaby dotyczyć tych przedsiębiorców, których przychody nie są wyższe od równowartości dwuipółkrotności minimalnego wynagrodzenia. Trudno o jednoznaczną ocenę tych propozycji, ale wiążą się one z dalszym dziurawieniem systemu podatkowego-składkowego. Rząd da nowe instrumenty do dzielenia firm na kilka mniejszych podmiotów czy zakładania nowych firm w celu płacenia niższych obciążeń. Wydaje się raczej, że prawo powinno być uniwersalne. OPZZ od dawna jest za składkowaniem i opodatkowaniem wszystkich rodzajów umów oraz ograniczeniem przywilejów dla podmiotów wskazanych przez rząd.

Mateusz Morawiecki i Beata Szydło przedstawili też propozycje zmian w polityce społecznej. Nowych propozycji jest sporo.

Najbardziej konkretne to: wprowadzenie wyprawki dla każdego dziecka wysokości 300 zł, wprowadzenie minimalnej emerytury dla kobiet, które nie mają stażu pracy, ale urodziły co najmniej 4 dzieci, wprowadzenie dodatkowych profitów za urodzenie drugiego dziecka w ciągu dwóch lat, ułatwienia w dostępie do urlopów dziekańskich dla mam studentek. Trudno o jednoznaczną ocenę tych pomysłów. Łączy je jednak wsparcie dla tradycyjnego modelu, w ramach którego kobiety rezygnują z pracy zawodowej i zajmują się dziećmi. Warto zwrócić uwagę, że kobiety są premiowane za skupienie się na pracy opiekuńczej w domu. Nie ma programu tata + – dla rządu najwyraźniej od wychowywania dzieci mają być matki, zaś państwo ma je premiować za to, aby nie pracowały. Kobiety mają rodzić dużo i szybko, a potem siedzieć w domu z dziećmi. Wydaje się, że rząd powinien raczej zadbać o możliwość łączenia ról zawodowych i rodzinnych, w tym zapewnić powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli czy bezpłatne posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci..

Rząd Prawa i Sprawiedliwości w kolejnym programie socjalnym pomija dzieci wychowywane w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Tym razem dzieci i młodzież z domów dziecka ma być wykluczona ze wsparcia przy przyznawaniu funduszy na wyprawki szkolne. Wcześniej nie przyznano im również świadczenia z programu Rodzina 500+. Resort argumentuje, że państwo i tak już wydaje znaczne środki na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Niewątpliwie wykształcenie i przygotowanie do życia dzieci wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla rodziców, lecz w przypadku dzieci pozbawionych pieczy i wsparcia rodziców bariery ekonomiczne także stanowią istotne ograniczenie w realizacji życiowych planów i uniemożliwiają młodym ludziom lepszy start. OPZZ podziela argumenty Rzecznika Praw Obywatelskiej, który wskazał, że jest to dyskryminacja. Wygospodarowanie środków dla wychowanków domów dziecka nie powinno się spotykać z takim oporem rządów również z uwagi na niski koszt całego programu. Objęcie nim prawie 5 milionów uczniów kosztować będzie łącznie z wydatkami operacyjnymi ok 1,5 mln złotych. Tymczasem pieczą instytucjonalną objętych jest jedynie 77 tys. dzieci.

1 maja to święto pracy, dzień solidarności pracowników i pracownic różnych branż i regionów. 

Na polskim rynku pracy wciąż jest zbyt dużo śmieciowych form zatrudnienia. Brak stabilności sprawia, że ludzie żyją w lęku i nie mogą decydować się na większe wydatki w obawie przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia. Ta niepewność odbija się na wielu sferach życia społecznego i rodzinnego. Roczny wymiar czasu pracy polskich pracowników należy do najdłuższych w Unii Europejskiej, pensje natomiast należą do jednych z najniższych. Polska płaca minimalna jest bardzo niska na tle krajów unijnych, a otrzymuje ją coraz więcej pracowników. Poziom ubóstwa jest wysoki, a głębokie nierówności dzielą społeczeństwo i niszczą więzi społeczne. Pracownicy pracują długo, ciężko i za małe pieniądze, a ich prawa są często łamane. Dlatego 1 maja to dla nas dzień upomnienia się o prawa pracownicze. Domagamy się wyższych płac, bardziej stabilnego zatrudnienia, obrony praw pracowniczych, ograniczenia nierówności dochodowych, większego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. 1 maja to bardzo ważny dzień dla postępowych związków zawodowych. Dlatego zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o masowy udział w obchodach w Warszawie. Zbieramy się od 10.00 pod naszą siedzibą! Razem jesteśmy silniejsi!

Prezydium OPZZ przyjęło krytyczne stanowisko odnośnie zmian w Kodeksie Pracy. 

W materiałach przygotowanych przez komisję kodyfikacyjną prawa pracy znajduje się wiele antypracowniczych propozycji, na które OPZZ nigdy się nie zgodzi. Dotyczą one między innymi nowych rodzajów niestandardowych umów, wydłużenia czasu pracy w części rynku pracy, pogorszenia warunków zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach. Zupełnie niezrozumiałe i niejasne są też przepisy dotyczące tzw. zakładowego przedstawicielstwa związkowego i zasad jego działania w zakładzie pracy, a także przepisów dotyczących reprezentatywności. Brak również przepisów dotyczących możliwości funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej. W praktyce oznaczać to będzie niemożność korzystania z tej formy zrzeszania się pracowników, co negatywnie wpłynie na poziom uzwiązkowienia w zakładach pracy. Dlatego wnosimy o zaprzestanie prowadzenia jakichkolwiek prac legislacyjnych w stosunku do projektów Kodeksów pracy w przedłożonym kształcie.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane o inflacji w marcu bieżącego roku. 

Zgodnie z nimi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do lutego 2018 roku spadły o 0,1%, a w porównaniu z marcem ubiegłego roku wzrosły o 1,3%. Wydaje się więc, że dynamika wzrostu cen nieco wyhamowała. Warto jednak zwrócić uwagę, że najwyższych wzrost cen dotyczy żywności, co w największym stopniu uderza w biednych ludzi. W skali roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,7%, a samej żywności o 3,9% Jajka podrożały aż o 31,1%, masło – o 20,8%, a owoce – o 10,9%. O podwyżkach w wielu zakładach pracy, w tym w większości jednostek sfery budżetowej wciąż pracownicy mogą tylko pomarzyć.

Kompromitacja związku zawodowego NSZZ Solidarność.

Odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce, centrala Piotra Dudy w coraz większym stopniu stawała się przybudówką władzy. Solidarność dała parasol ochronny nad destrukcyjną reformą oświaty, milczała, gdy rząd przeprowadzał czystki w dziesiątkach instytucji publicznych, łamiąc prawa pracownicze, firmowała łamanie Konstytucji. W części spółek skarbu państwa zawierała porozumienia z pracodawcami za plecami innych związków, niektóre zakładowe organizacje stawały się żółtymi związkami, współpracującymi z zarządami firm. Niestety Solidarność dryfuje coraz bardziej ku prawicowym radykałom i coraz częściej współpracuje z neofaszystami z ONR-u czy bojówkarzami Młodzieży Wszechpolskiej. Mimo to szokujące jest udostępnienie prawicowym ekstremistom z ONR-u sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. Salę wynajęła Fundacja Promocji Solidarności, której władze są wybierane i bezpośrednio nadzorowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Na zlocie narodowców w Stoczni Gdańskiej można było usłyszeć, że „Polska musi pozostać jednolita kulturowo i homogeniczna etnicznie”, a przywódcy ONR deklarowali, że będą „bronić naszych granic przed imigrantami”. Podczas marszu ulicami Gdańsku członkowie ONR skandowali tak związkowe hasła jak „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Wielką Polskę wywalczymy, świętą wiarę obronimy” czy „znajdzie się kij na lewacki ryj”. Trudno zrozumieć, jak związkowcy mogą skandować tak odrażające hasła.

Piotr Szumlewicz