W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Andrzej Radzikowski, przedstawiciel Związku Zawodowego „Przeróbka” Sławomir Łukasiewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Bogdan Grzybowski oraz Specjalistka z Wydziału Polityki Społecznej Katarzyna Duda.


W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat projektu dokumentu pt. „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)”. Strona związkowa krytycznie odniosła się do tego, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), zakładający, że przystąpienie do IKE będzie domyślne, natomiast przekazanie składek do ZUS-u będzie wiązało się z dodatkową formalnością. Negatywnie oceniono również to, że jeśli zdecydujemy się na przeniesienie środków z OFE do IKE, to będziemy zobowiązani do zapłaty 15-procentowej „opłaty przekształceniowej”.

Następnie dyskutowano na temat postulatu OPZZ dotyczącego uchylenia wygaszania emerytur pomostowych oraz wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Przedstawiciele OPZZ zauważyli, że Prezydent RP Andrzej Duda w swojej kampanii wyborczej zapewniał, że jedną z pierwszych jego inicjatyw będzie projekt ustawy wprowadzającej możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego. Obietnica ta nie została jednak spełniona i wymaga realizacji. Przedstawiciele strony pracodawców odnieśli się pozytywnie do zgłoszonej przez OPZZ potrzeby rozpoczęcia prac nad wymienionymi ustawami.

K.D.