Udział przedstawicieli pracowników w działaniach wewnątrz firm jest ważnym elementem stosunków pracy w krajach Unii Europejskiej. #BLER to forma demokracji w miejscu pracy, która może być postrzegana jako odpowiedź na współczesne wyzwania, takie jak deficyt demokracji, nierówności społeczne, rozproszenie ośrodków decyzyjnych, kryzys klimatyczny, cyfryzacja i automatyzacja pracy, a także fragmentacja rynków pracy i kryzys COVID-19. Projekt ten jest kolejną odpowiedzią związków zawodowych na ogromny i uniwersalny problem partnerów społecznych w UE, jakim jest brak reprezentacji pracowników na wysokim szczeblu w przedsiębiorstwach. Ogólnym celem projektu jest promowanie ponadnarodowej współpracy pomiędzy partnerami społecznymi z Bułgarii, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Turcji w zakresie wspierania zaangażowania pracowników w przewidywanie i zarządzanie zmianami poprzez umożliwienie włączenia reprezentacji pracowników w proces decyzyjny na szczeblu kierowniczym poprzez przyznanie im prawa głosu oraz umożliwienie przedstawicielom pracowników dostępu do kluczowych informacji.

Beneficjent: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego PL

Partnerzy:

● Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych PL

● FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PL

● Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije SI

● OZ NKOS KOVO Metal SK

● Samostalni sindikat metalaca Srbije RS

● Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy PL

● FEDERATION OF THE INDEPENDENT SYNDICATES OF MINERS BG

● CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA ES

● Birlesik Metal Iscileri Sendikasi TR