PROJEKT ROLA DIALOGU SPOŁECZNEGO W ODBUDOWIE I ZWIĘKSZANIU ODPORNOŚCI NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY W KONTEKŚCIE COVID-19   JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PO WER  NA LATA 2014-2020

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022.01.01- 2023.06.30

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU WYNOSI 439 000,00 ZŁ

CELEM PROJEKTU JEST:

1.ANALIZA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19 NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY W POLSCE, W OPARCIU O DANE ZASTANE ORAZ OPINIE GŁÓWNYCH INTERESARIUSZY;

2.ANALIZA TRYBU I FORMY ZAWIERANIA POROZUMIEŃ POMIĘDZY PRACODAWCĄ, A PRZEDSTAWICIELAMI STRONY PRACOWNIKÓW OKREŚLAJĄCYCH: WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO, WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY, SYSTEM RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY, W KTÓRYCH JEST DOPUSZCZALNE PRZEDŁUŻENIE DOBOWEGO WYMIARU CZASU PRACY, STOSOWANIE MNIEJ KORZYSTNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NIŻ WYNIKAJĄCE Z UMÓW O PRACĘ;

3.ANALIZA EFEKTÓW WPROWADZONYCH PRZEZ WŁADZE PROGRAMÓW OSŁONOWYCH DLA FIRM W TARCZACH ANTYKRYZYSOWYCH W KONTEKŚCIE LOKALNYCH RYNKÓW PRACY, W OPARCIU O DOSTĘPNE DANE ZASTANE ORAZ OPINIE GŁÓWNYCH INTERESARIUSZY Z POZIOMU LOKALNYCH RYNKÓW PRACY;

4.PRZYGOTOWANIE RAPORTU ZAWIERAJĄCEGO: WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z SEMINARIÓW ORAZ ANALIZY DOTYCZĄCE TRYBU I FORMY ZAWIERANIA POROZUMIEŃ POMIĘDZY PRACODAWCĄ, A PRZEDSTAWICIELAMI STRONY PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SPECJALNYCH TRYBÓW PRACY I FUNKCJONOWANIA W PRAKTYCE ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH ORAZ REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI I RYNKÓW PRACY W KONTEKŚCIE PRZYSZŁYCH KRYZYSÓW.

GRUPĘ DOCELOWĄ NASZEGO PROJEKTU STANOWIĄ:

·PRZEDSTAWICIELE REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO I INNYCH INSTYTUCJACH DIALOGU SPOŁECZNEGO;

·PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW REPREZENTATYWNYCH W ROZUMIENIU USTAWY O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO I INNYCH INSTYTUCJACH DIALOGU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZAWARTE POROZUMIENIA DOTYCZĄCE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO, OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY, ITP.

KONTAKT: PROJEKT.COVID@OPZZ.ORG.PL

HARMONOGRAM REALIZACJI SEMINARIÓW: