Bezpieczny powrót do pracy - procedury wynikające z najlepszych praktyk to publikacja z praktycznymi przykładami z zakresu bezpieczeństwa pracy.Kryzys zdrowotny wywołany przez COVID-19 i trwająca izolacja wielu rynków stanowią bezprecedensowe wyzwania dla ludzi i gospodarek na całym świecie. W celu ograniczenia spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na możliwość podejmowania zatrudnienia, rynek pracy i wszyscy jego uczestnicy muszą szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której społeczny dystans i inne środki bezpieczeństwa będą stanowić integralną część procesów w miejscu pracy’. Niniejsza publikacja może być wskazówką dla związków zawodowych i osób zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy

Bezpieczny powrót do pracy - procedury wynikające z najlepszych praktyk