Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje wytyczne dla poszczególnych branż. Poniższa informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jeśli zarządzasz firmą kurierską bądź jej oddziałem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.:

 • poinformować pracowników, żeby nie przychodzili do pracy, jeśli mają niepokojące objawy lub kontaktowali się z osobą zakażoną SARS-CoV-2
 • zapewnić pracownikom środki ochrony twarzy i rąk
 • ograniczyć korzystanie przez pracowników z części wspólnych
 • przypomnieć pracownikom, że poza szczególnymi przypadkami nie mają w okresie epidemii obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki
 • ograniczyć formalności pisemne (np. przy reklamacji)
 • Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje.

Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej.

Wytyczne dla funkcjonowania usług kurierskich

podczas trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z GIS.

Cel Wytycznych:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa osób związanych ze świadczeniem usług pocztowych (w tym doręczaniem przesyłek kurierskich) przez Operatorów Pocztowych, w szczególności ich pracowników, współpracowników, kontrahentów, nadawców, odbiorców.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz, w szczególności nadawców lub odbiorców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektów wykorzystywanych przez Operatorów Pocztowych do świadczenia usług pocztowych, w tym w placówkach pocztowych, a także podczas doręczania przesyłek w miejscu wskazanym.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na pięć części:

 1. Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa.
 2. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników.
 3. Dodatkowe rekomendacje.
 4. Zapewnienie bezdotykowej obsługi podczas procesu odbierania/nadawania przesyłek poza placówkami pocztowymi.
 5. Zapewnienie bezdotykowej obsługi w placówkach pocztowych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/us...