Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje najważniejsze informacje dotyczące podatków. Poniższy komunikat pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.


  • Celem nowelizacji jest zapewnienie środków na walkę ze społeczno-ekonomicznymi efektami COVID-19 oraz nadanie impulsu do rozwoju gospodarki.
  • 29 października 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
  • Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydatki 508 mld (o 72,7 mld więcej od zakładanych). Deficyt wyniesie 109,3 mld zł.

Sytuacja wywołana przez COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Głównym celem nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. jest zapewnienie środków na dalszą walkę z koronawirusem oraz stymulację rozwoju polskiej gospodarki tak, by mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu.

Zadaniem resortu finansów jest zapewnienie środków na potrzeby rządu, w tym działania pomocowe dla gospodarki. Działanie te bezpiecznie i odpowiedzialnie realizujemy. Pieniądze na sfinansowanie wsparcia są zabezpieczone. Między innymi dlatego znowelizowaliśmy tegoroczny budżet. Nadzwyczajne wydatki to efekt wyjątkowej sytuacji i konieczności zastosowania specjalnych narzędzi wspomagania gospodarki

– mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Dochody, wydatki

Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że dochody budżetu państwa w 2020 r. będą niższe od tych zaplanowanych o 36,7 mld zł. W ustawie z lutego br. było to 435,3 mld zł, w nowelizacji 398,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa z VAT prognozujemy na poziomie 170 mld, z akcyzy 68,4 mld zł, z CIT 38,5 mld zł, a z PIT 64,1 mld zł.

Dochody niepodatkowe zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 3,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa zwiększono o 72,7 mld zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. (435,3 mld zł).

Deficyt budżetu państwa wyniesie 109,3 mld zł.

Dane makroekonomiczne

Przewidujemy, że w całym 2020 r., PKB obniży się o 4,6%, wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i 3,7% zakładanych w pierwotnej ustawie.

Zakładamy, że w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej obniży się o 2,4% (wobec wzrostu o 1,5% w 2019 r. i zakładanych pierwotnie 0,5%), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%, co znajdzie odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia do 8% na koniec br. (z 5,2% na koniec 2019 r. oraz prognozowanych 5,1%).

Płace w gospodarce narodowej powinny zwiększyć się o 3,5% (wobec 7,2% w 2019 r. i przewidywanych 6,0%), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

Przeciętnie w br. inflacja zwiększy się do 3,3%, wobec 2,3% rok wcześniej oraz 2,5% zakładanych w pierwotnej ustawie.

SRW i zwiększenie limitu poręczeń Skarbu Państwa

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem epidemii, spełnione są dwie przesłanki do zastosowania art. 112d ustawy o finansach publicznych – nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 została przygotowywana z zastosowaniem klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

O 300 mld zł (z 200 mld zł do 500 mld zł) został zwiększony na 2020 r. limit poręczeń i gwarancji, które mogą zostać udzielane przez Skarb Państwa. To ma zapewnić możliwość potencjalnego wykorzystania tego instrumentu na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom społecznym i ekonomicznym COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse